Hälsning från ”arbetsplatsens” sommarutflykt till Furuboda Kursgård.

sommarutflykt arbetsplatsen 3

sommarutflykt arbetsplatsen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

sommarutflykt arbetsplatsen 4

Sommarutflykt arbetsplatsen 1