Region Skåne har idag beviljat cirka en miljon i stöd från sin sociala investeringsfond till
Furuboda Arbetsmarknad för projektet  – idéburet rekryteringsstöd.

Investeringen ska hjälpa Furuboda att bygga upp en kapacitet och utveckla en metod för att stötta arbetsgivare till att bli inkluderande i sin rekrytering. Målet med denna satsning är att Furuboda Arbetsmarknad utvecklar ett koncept som på sikt kan bära sig själv utan extern projektfinansiering.

Leif Berg