Vägen in lider nu mot sitt slut. Det treåriga arbetet för att öka antalet anställda med egen erfarenhet av psykisk funktionsnedsättning i Region Skånes olika förvaltningar är ingalunda ett avslutat arbete.

Furuboda arbetsmarknad har under hela projektiden fått mycket uppskattning för arbetsmetoder och målinriktat arbete med projektets deltagare och arbetsplatser. Värdet av Furuboda Arbetsmarknads insats i projektet lyftes ytterligare under konferensen av projektledare Christine Fernström, projektets utvärderare Nanna Gillberg samt Vägen in-deltagare.

Lärdomarna från projektet är många och erfarenheterna ovärderliga. Nödvändigheten att fortsätta arbetet är en självklarhet för att göra Region Skåne till en organisation som följer sina ideal med likabehandling och mångfald. Vägen in är inte stängd och Furuboda arbetsmarknad fortsätter att assistera Skånes största arbetsgivare för att bli en inkluderande arbetsplats.

Med på avslutningskonferensen var förutom Furuboda Arbetsmarknad andra samarbetspartners som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ett flertal kommuner i Skåne, Fontänhuset, HSO Skåne och Samhall.

Läs Pressmeddelande från Region Skåne
Vägen in avslut 1
vägen in avslut 4vägen in avslut 3