Information om Folkhögskola, Allmän kurs i Malmö

I mer än 20 år har Furuboda bedrivit folkhögskoleverksamhet i Furuboda utanför Åhus. Våren 2013 startade Furuboda Arbetsmarknad  allmän kurs i Malmö. Denna kurs erbjuder en möjlighet att läsa in behörighet från folkhögskola inför vidare studier.

Allmän kurs
På allmän kurs erbjuds du alla obligatoriska ämnen för att uppnå grundskole- och/eller gymnasiebehörighet från folkhögskola. Längden för studierna beror på hur länge du studerat tidigare och kan variera från ett till fyra läsår. Speciellt för vår allmänna kurs är att vi skapar en individuell studieplan tillsammans med dig samt att vi har intag vid ett flertal tillfällen under läsåret.

 Profil
Vår folkhögskola innehåller inte enbart ämnesstudier utan vi ser utbildningen som en förberedelse för resten av livet. Vi fokuserar på din framtid och planerar för denna; Vem är du egentligen, vem vill du vara, vad drömmer du om och vilka strategier kan användas för att du ska förverkliga dina mål och få det liv du vill uppnå? Det handlar om att kunna navigera i livet genom både utblick mot en framtida arbetsmarknad och inblick i din egen personliga utveckling.

Studiegrupp FA

 

 

 

 

 

Studieinnehåll
På folkhögskolan kan man studera samtliga ämnen som krävs för behörighet, vilket innefattar Matematik, Samhällskunskap, Historia, Svenska, Religion, Engelska och Naturkunskap. Kombinerat med dessa ämnen arbetar vi med Nyhetsbevakning, Navigator (utblick/inblick), Inspiration och Aktivitetsdagar (med studiebesök, workshops, teambuilding m.m.). Det är en individuell bedömning och planering som styr vilka kurser och ämnen som blir aktuella för just dig.

Mentorskap
Under din tid på vår folkhögskola har du nära kontakt med din mentor. Du och din mentor ses regelbundet för samtal där ni bland annat pratar om att hitta en hållbar struktur för studierna och planerar för de mål som ligger efter avslutad kurs. Du kan också erbjudas extra stöd i studier vid behov.

För mer information eller bokning av studiebesök, kontakta:

Ulrika Blom
ulrika.blom@furuboda.se
0739/41 46 24
044/781 48 09