Utlandspraktik genom Furuboda Arbetsmarknad

De senaste åren har Furuboda Arbetsmarknad haft ett transnationellt samarbete med en organisation i Stuttgart, Tyskland. Ungdomar från Stuttgart har kommit till Skåne för fyra veckors praktik och ungdomar från Furubodas verksamheter har varit i Stuttgart. Praktiktiden utomlands har gett deltagarna nya yrkeskunskaper och lärdomar om hur det är att arbeta i ett annat land. Man har fått prova på att vara hemifrån och leva i en helt annan kontext än den man är van vid. För många deltagare har de fyra veckorna utomlands väckt nya tankar på vad man vill arbeta med eller kanske studera till.Bild och citat

Mobile you – Nytt utbytesprojekt

Hösten 2015 börjar ett nytt projekt på Furuboda Arbetsmarknad som heter Mobile you. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden och handlar om att främja ungdomars (18-30 år) mobilitet. Mobile you kommer genomföra praktikutbyten de närmsta tre åren, både till Tyskland och till andra länder. Nytt för detta projekt är att deltagarna kommer ha aktiviteter genom Furuboda såväl före som efter praktikutbytet.  Det är en 6 månaders kurs med förberedelsetid, praktik och efterarbete.

Tanken är att varje deltagare efter sin tid i projektet har en tydlig plan för vad man vill framöver och att man påbörjat- eller närmat sig anställning och/eller studier.  Furuboda samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen av deltagare till projektet.

För mer information kontakta:
Sanna-Leena Rinne
0739 – 41 46 25
sanna-leena.rinne@furuboda.se