Välkommen på Furuboda Arbetsmarknads konferens 2016

Den 4 februari kl. 9-15, Medborgarhuset i EslövKonferens 2016 Eslöv

På denna konferens vill vi på olika sätt lyfta fram arbetssätt och metoder för förändringsarbete på arbetsmarknaden. Vi vill tillsammans med konferensdeltagarna skapa diskussioner om civilsamhällets och det offentligas roll i arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Se inbjudan