Skip to Content

Jonas Gardell får stipendium av Furuboda

ÅRETS STIPENDIAT 2017: JONAS GARDELL

Mottagare av stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2017

Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att tilldela 2017 års stipendium till Jonas Gardell, Stockholm.

Utdelningen sker fredagen den 7 april kl. 13.00 i Furuboda Second hand-butiken på Kopparbergsgatan 2 i Malmö. Den kommer även att filmas och visas under Föreningen Furubodas årsmötesdag den 7 maj.

Posted on april 13, 2017 at 09:05

Categories: Nyheter

Written by Mikael Hansson

No comments yet. You should be kind and add one!

The comments are closed.