Välkommen att söka till Furuboda folkhögskolas allmänna kurs i Malmö

I nästan 20 år har Furuboda bedrivit en uppskattad folkhögskole-verksamhet i Yngsjö utanför Åhus. Våren 2013 startade vi även allmän kurs i Malmö och erbjuder studier för att uppnå grundskole- och/eller gymnasiebehörighet, och för att växa som människa.

Farb allmänkurs1Allmän kurs med flexibilitet som profil

På Furuboda vill vi anpassa studierna till dina förutsättningar och behov. Vi vill lyssna på dig när vi tillsammans bestämmer form och innehåll för studierna. Du är till exempel med i samtalet om upplägget och studiemiljön. Längden på studierna beror på dina behov och tidigare utbildningsbakgrund och kan variera från ett till fyra läsår, och man kan börja med studierna vid ett flertal tillfällen under läsåret. Du är med och skapar en studieplan, och du får en egen mentor som du har kontinuerliga samtal med för att hitta en hållbar struktur för studierna, rimliga mål och extra stöd vid behov. Vi tar vårt uppdrag allvar, och vill ge dig en utbildning som ger behörighet för vidare studier, förbereder dig för att klara dem, och inspirerar dig till personlig utveckling.

Livsnära temaundervisning

Vi arbetar med att göra undervisningen relevant för dig, eftersom vi tror att den blir bäst om det handlar om det som är viktig och livsnära för dig. Vi inbjuder dig att påverka val av ämnen och ta ansvar för din lärprocess. För att underlätta detta arbetar vi med teman istället för den traditionella uppdelningen i ämnen. Temat involverar individuellt arbete och gemensamma grupprocesser för att utveckla sociala färdigheter, och relaterar till traditionella skolämnen, fördjupande studier, nyhetsbevakning, inspiration och aktivitetsdagar (med studie-besök, workshops, teambuilding osv.).

 

Farballmänkurs2Studier med fokus på det viktiga i livet

Genom att relatera undervisningen till din livssituation inbjuder vi till eget engagemang och personlig utveckling. Vi står i en folkbildningstradition, och är övertygade om att alla har något att bidra med, och att vi lär tillsammans. Studierna mynnar ut i ett individuellt omdöme som ger behörighet för att ansöka till vidare utbildning, och vi arbetar för att ge redskapen att lyckas väl med den – och i livet i stort.

Det finns platser kvar för kursstart i januari 2017.

 

Ansökningsblankett

Välkommen att kontakta oss på Furuboda Folkhögskola i Malmö!

Kontaktperson
Josef Mörnerud
0739 – 41 46 33
josef.mornerud@furuboda.se