Etableringskurs på folkhögskola

Kristianstad och Malmö. Etableringskursen riktar sig till nyanlända flyktingar och har fokus på grunderna i det svenska språket, samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap.

Läs mer här!

Svenska från dag ett

Kristianstad och Malmö. Tio veckors introduktion till det svenska språket och grundläggande samhällsorientering.

Läs mer här!

Allmän kurs Malmö

Malmö. I nästan 20 år har Furuboda bedrivit folkhögskoleverksamhet i Yngsjö utanför Åhus. Våren 2013 startade Furuboda Folkhögskola en filial i Malmö, med fokus på deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter.

Läs mer här!

 

Yalla Kristianstad

Kristianstad. Ett framtida arbetsintegrerat socialt företag på Gamlegården.

Furuboda i sammarbete med ABF skåne nordost och Kristianstad kommun har i november månad 2014 påbörjat ett nytt projekt tillsammans.

Läs mer här!

Utredningsplatser

Kristianstad. Utredningsplatser är ett uppdrag från arbetsförmedlingen. Personer med oklar arbetsförmåga får under handledning utföra olika arbetsuppgifter i våra lokaler under 3-5 veckor. Syftet är att få en klarare bild av vilken arbetssituation som fungerar för individen.

Läs mer om Utredningsplatser!

FAM

Kristianstad. Flexibla Anpassningsmoduler förarbetssökande med behov av särskilt stöd

Flexibla anpassningsmoduler (FAM) används av Arbetsförmedlingen för arbetssökande som har behov av särskilt stöd under en arbetsmarknadsutbildning eller ett arbet
Läs mer!

Stöd och matchning

Kristianstad. Hos oss jobbar du för dig själv och vi för dig. Med stöd och matchning får du massor av tips, kontakter och personligt stöd på vägen mot nästa jobb eller utbildning.

Läs mer!

SMF Navigator Mobilitet

Kristianstad och Malmö. Navigator Mobilitet är en studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) som riktar sig till arbetssökande från 16 år och uppåt. Kursen är valbar för alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen.
Läs mer!

VIA 4

Kristianstad. VIA 4 drivs utav Furuboda1 på uppdrag av Barn– och utbildningsförvaltningen i Kristianstad. Verksamheten riktar sig främst till del­ta­gare mellan 16–20 år där många av olika anledningar inte har följt normal skolgång
Läs mer!