SupportED

Furuboda Arbetsmarknad, ska i bred samverkan med berörda myndigheter och organisationer, pröva och utveckla insatser som kan bidra till att höja utbildningsnivån för unga funktionsnedsatta och på så vis skapa en grund och en brygga för övergången till framtidens arbetsmarknad.
Läs mer!