Mobile you

För dig som vill prova på att bo och praktisera i ett annat europeiskt land!

Tänk att…
…prova på ett yrke som du är intresserad av
…få erfarenhet av att arbeta och bo utomlands
…lära känna en ny kultur och möta nya människor
…du inte är ensam utan del av en grupp som åker
…det inte skulle kosta dig någonting

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och är mellan 18-30 år har möjlighet att delta i projektet. Du är med i Mobile You i 6 månader och tiden fördelas mellan en förberedelsetid, praktikutbytet och en uppföljningstid.
Läs mer!

SIA ESF

SIA – Stegen In i Arbetslivet riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Målsättningen är att fler ungdomar som idag är arbetssökande och som vill vidare ut i arbetslivet skall komma in på den reguljära arbetsmarknaden och undvika att bli fast i ett utanförskap.
Läs mer!