Malmö Kristianstad

FLEXIBLA ANPASSNINGSMODULER (FAM) ÄR EN TJÄNST FÖR ARBETSSÖKANDE MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD FÖR ATT TILLGÄNGLIGGÖRA ARBETSPLATSER OCH ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR.

Alla FAM-insatser är individuellt
Ny FAManpassade och erbjuder stöd och åtgärder för att kompensera en funktionsnedsättning. Det kan handla om att kompensera läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, minnessvårigheter, rörelsehinder, synskada, hörselskada eller där annat behov av särskilt stöd finns.

FAM-insatsen kan ske i form av förberedande insats eller enskild individuell insats under utbildning/arbete. Förberedande insats avropas som kursdeltagarveckor och kan genomföras i våra lokaler, individuellt eller i grupp.

Enskild individuell insats avropas som konsulttimmar och kan innefattas av både pedagogiskt och teknisk anpassning. FAM är en upphandlad tjänst av Arbetsförmedlingen och är helt kostnadsfri för arbetsgivare och anordnare av arbetsmarknadsutbildning.

Kontaktperson:

Dan Hansson
Samordnare Furuboda FAM
0739-414627
dan.hansson@furuboda.se