Kristianstad och Malmö

Furuboda, ska i bred samverkan med berörda myndigheter och organisationer, pröva och utveckla insatser som kan bidra till att höja utbildningsnivån för unga funktionsnedsatta och på så vis skapa en grund och en brygga för övergången till framtidens arbetsmarknad.

Det övergripande syftet med projektet är därför att stödja personer i aktivitetsersättning och unga funktionsnedsatta i gymnasieskolan i övergången till vidare utbildning.

I genomförandet av detta stöd är målet att pröva och utveckla en modell av metoden Supported Education för att nå en fungerande övergång och hållbara resultat över tid.

Detta ger följande projektmål:

  • Utveckla och pröva en fungerande metod av Supported Education
  • Samla grupper och individer som ges stöd, förberedelser och vägledning i övergången
  • Dokumentera framgångsfaktorer och hindrande faktorer i arbetet
  • Sprida projektets resultat och erfarenheter
  • Samverka med berörda myndigheter och organisationer

Kontaktperson:
Samuel Löfgren
0739-884691
Samuel.Lofgren@furuboda.se