Etableringskurs på folkhögskola

Etableringskursen riktar sig till nyanlända flyktingar och har fokus på grunderna i det svenska språket, samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap.

Läs mer här!

Svenska från dag ett

Tio veckors introduktion till det svenska språket och grundläggande samhällsorientering.

Läs mer här!

Furuboda Folkhögskola Malmö Allmän kurs

I nästan 20 år har Furuboda bedrivit folkhögskoleverksamhet i Yngsjö utanför Åhus. Våren 2013 startade Furuboda Folkhögskola en filial i Malmö.

Läs mer här!

Yalla Kristianstad

Ett framtida arbetsintegrerat socialt företag på Gamlegården.

Furuboda arbetsmarknad i sammarbete med ABF skåne nordost och Kristianstad kommun har i november  månad 2014 påbörjat ett nytt projekt tillsammans.

Läs mer här!

Utredningsplatser

Utredningsplatser är ett uppdrag från arbetsförmedlingen. Personer med oklar arbetsförmåga får under handledning utföra olika arbetsuppgifter i våra lokaler under 3-5 veckor. Syftet är att få en klarare bild av vilken arbetssituation som fungerar för individen.

Läs mer om Utredningsplatser!

FAM

Flexibla Anpassningsmoduler förarbetssökande med behov av särskilt stöd

Flexibla anpassningsmoduler (FAM) används av Arbetsförmedlingen för arbetssökande som har behov av särskilt stöd under en arbetsmarknadsutbildning eller ett arbet
Läs mer!

Stöd och matchning

Hos Furuboda Arbetsmarknad jobbar du för dig själv och vi för dig. Med stöd och matchning får du massor av tips, kontakter och personligt stöd på vägen mot nästa jobb eller utbildning.

Läs mer!

SMF-Navigator

Navigator är namnet på Furuboda arbetsmarknads studiemotiverande folkhögskolekurs som riktar sig till arbetssökande från 16 år och uppåt. Kursen är valbar för alla som är inskrivna på arbetsförmedlingen.
Läs mer!

VIA 4

VIA 4 drivs utav Furuboda Arbetsmarknad på uppdrag av Barn– och utbildningsförvaltningen i Kristianstad. Verksamheten riktar sig främst till del­ta­gare mellan 16–20 år där många av olika anledningar inte har följt normal skolgång
Läs mer!