”Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle”

Verksamheter

Att bryta utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden

Furuboda Arbetsmarknad driver en verksamhet som syftar till att stärka människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt med en individuell planering, vägledning och stöttning för att nå sitt mål. Utgångspunkten och metoden för vårt arbetssätt kallar vi Furubodamodellen till arbete.

Målet med alla våra uppdrag och projekt är att hjälpa människor som står olika långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetslivet.

I våra uppdrag och projekt samarbetar vi bl.a. med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Kristianstad kommun, Folkbildningsrådet, Allmänna Arvsfonden och Europeiska socialfonden.

I menyn till höger finns mer information om vilka uppdrag/projekt som bedrivs av Furuboda för tillfället