Furuboda Arbetsmarknad strävar efter den självklara principen att alla människor som kan och vill arbeta, också ska få göra det.

Vi har en lång historia och en djup erfarenhet av att få människor att nå sina mål. Föreningen Furuboda har funnits sedan 1961 och är ett känt i södra Sverige för sitt arbete med personlig utveckling på olika plan. Furuboda Arbetsmarknad strävar efter en större tillgänglighet på arbetsmarknaden. Vi har ett brett kontaktnät med företag, kommuner och andra organisationer runt om i Skåne. Vi samarbetar nära skånska arbetsgivare, vilket är en förutsättning för att kunna matcha våra deltagare mot lediga jobb i regionen.

Furuboda Arbetsmarknad finns i gränslandet mellan utbildning och arbetsliv. Genom vår verksamhet vill vi kunna stötta människor antingen från utbildning till arbete eller tvärtom – allt för att stärka individens ställning på en föränderlig arbetsmarknad. Detta innefattar allt från rena matchningsuppdrag, grundläggande utbildningar till konsultuppdrag inom arbetslivsrehabilitering eller stöd och anpassningar ute i arbetslivet.

Vi är ett icke-kommersiellt alternativ på en konkurrensutsatt och vinstsökande marknad. De grupper som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden ska särskilt uppmärksammas. Vår personal består av engagerade och kompetenta medarbetare som har bred kunskap och mångårig erfarenhet utav arbetsmarknadsarbete.