Hur börjar man en utbildning eller annan aktivitet på Furuboda Arbetsmarknad?

 – Du behöver i de flesta fall bli anvisad en plats från Arbetsförmedlingen. Prata med din arbetsförmedlare eller kontakta oss och berätta om dig själv så hjälper vi dig vidare.

Vem finansierar era projekt?

 – Vår verksamhet drivs antingen genom upphandlade uppdrag eller via externa projektmedel. Den största finansiären är idag Arbetsförmedlingen som köper våra tjänster samt medfinansierar våra EU-projekt. Vi driver även sedan många år projekt inom den Europeiska Socialfonden och Allmänna Arvsfonden.

Hur många projekt driver ni?

 – Det varierar över tid. Vår målsättning är att alltid ligga i framkanten för att locka till oss nya uppdrag och därmed få möjlighet att utveckla vårt arbetssätt ytterligare.

Vad är målet med era projekt och utbildningar?

 – Vårt huvudsakliga mål är alltid att minska utanförskapet på arbetsmarknaden för våra målgrupper. De specifika målen kan dock variera beroende på uppdragsbeställning och projektinnehåll. Furubodas vision är självständiga och ansvarstagande människor i ett öppet och tillgängligt samhälle.

Vad kan ni erbjuda mig som arbetssökande?

 – Att tillsammans med dig hitta nya vägar och metoder till ett arbete. Vi erbjuder dig även ett värdigt bemötande med fokus på att lösa din arbetslöshetssituation.

•Hur gör man för att få jobba hos er?

Vi har ofta ett rekryteringsbehov. Vi har verksamhet i både Malmö och Kristianstad.
Skicka en spontanansökan till leif.berg@furuboda.se.

•Får man snabbare ett jobb om man tar det av Stöd och matchning?

Dina möjligheter ökar i alla fall! Hos oss får du personlig och strukturerad hjälp att hitta en arbetsgivare som är beredd att anställa dig.