Galaxhopen

Inom Galaxhopen arbetar vi med unga vuxna som har behov av extra stöd i sitt arbete ut mot sysselsättning. Målet är att deltagarna genom praktik ska öka sina möjligheter till anställning.

Anvisning: En deltagare kan vara anvisad till projektet i upp till 6 månader. Antagningsprocessen sker löpande och är mycket flexibel. Deltagare som blir anvisade påbörjar insatsen så fort som möjligt. Insatsen startar med ett personligt möte mellan deltagaren och den coach på Furuboda Arbetsmarknad som kommer att följa deltagaren under hela projektet.

Förberedelsetid: Insatsen startar med en förberedelsetid i Furubodas lokaler. Denna tid anpassas efter individens behov och förutsättningar, men beräknas minst vara fyra veckor lång. Det är närvaroplikt för deltagarna varje dag för att skapa rutiner och en struktur som förbereder inför arbetsmarknadens krav. I början av förberedelsetiden görs en kartläggning av individens kompetenser, förmågor och behov. Ambitionen är att skapa en stark och tydlig målbild hos deltagarna genom att jobba med individernas motivation samt känsla av identitet. Målet med förberedelsetiden är dels att deltagaren skall ha nått nya insikter och en ökad medvetenhet om sig själv i förhållande till arbetsmarknaden. Dels att deltagaren har genomfört en lyckad praktikanskaffning tillsammans med Furuboda samt har förvärvat utökade kunskaper om hur en jobbsökarprocess går till i fråga om ansökningshandlingar, spontanansökningar, intervjuer, studiebesök osv.

Praktik: Praktikperioden beräknas pågå under 12 till 20 veckor. Även denna period anpassas efter individens behov i samråd med Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren. Målet med praktiken är dels att deltagaren ska få en utökad arbetslivserfarenhet och ha förvärvat nya kunskaper samt kompetenser. Dels att med hjälp av stöd, feedback och struktur bli medveten och stärkt i sin roll på arbetsmarknaden samt öka sina möjligheter till att bli erbjuden en anställning.

Återkoppling till Arbetsförmedlingen om deltagaren sker kontinuerligt. Då deltagaren avslutar insatsen kommer även en utförlig skriftlig slutrapport att skickas till Arbetsförmedlingen som baseras på grundlig dokumentation under deltagarens tid i insatsen.

Galaxhopen är ett ESF- projekt som drivs mellan fem aktörer; Furuboda arbetsmarknad, Nätverket SIP, Grimslövs folkhögskola, Ljungby kommuns vuxenutbildning och Komvux i Värnamo.

Projektets huvudsakliga mål är att Galaxhoparna ska komma närmre arbetsmarknaden och skapa ett bredare nätverk. Hör gärna av dig till Projektledare Therese Ingby för mer information.

Telefon: 0739 41 46 44
E-post:   therese.inby@furuboda.se
Detta händer i Galaxhopen – läs mer!

EUflagga Socfond