Filmer och text från konferensen 21-22 november 2012
Plats: Yllan i Kristianstad

Dag 1 – 21/11

Slalombacken har blivit en uppförsbacke – Troed Troedson

På morgonen inledde framtidsanalytikern Troed Troedson konferensen Dropouts genom att tydligt och träffsäkert klargöra vår dumhet. Har har bevisat att hundar förstod gravitation innan Newton var född. Han har förklarat att ikonen Gunnar Gren skulle bli förnedrad av Zlatan Ibrahimovic 10 gånger av 10. Och att män över 50 år och under 180 cm inte kommer överens med Troed i diskussioner om skolan, just för att de är dumma i huvudet.

Omvärlden har förändrats samtidigt som skolan står stilla i en illusion om att kompetens handlar om kunskapsövertag, snarare än förståelse av människan. Skolans roll som kunskapsföreträdare har sedan 1800-talet successivt minskat. 2012 är skolan snarare ett kunskapshål. Omvärlden har gått förbi. Men fortfarande skall vi åka skidor i samma skidbacke som förr. Liften går utför och åkningen sker uppför.

Troed menar att vi har gått in i ett skifte från ett samhälle där kompetens bygger på kunskap, till ett samhälle där kompetens bygger på förståelse. Ett samhälle som handlar om kommunikationsförmåga snarare är hjärna. Ett samhälle som bygger på värderingsstyrning snarare än funktionell styrning. Ett samhälle som bygger på kortsiktiga val, snarare än långsiktighet. Det är i denna omvärld skolan måste tävla.

Varför är det så viktigt att gå gymnasiet? – Tor Hatlevoll

Efter lunch var det Tor Hatlevolls tur att föreläsa. Han arbetar under Sveriges Kommuner och Landsting som utredare och ekonom och har de senaste åren arbetat med ungdomsarbetslöshet. Hatlevoll pratar om vikten av att fullfölja gymnasiet då han menar att arbetsmarknaden kräver detta. Enligt statistiken fördubblas chansen till arbete vid 24 år om man har gått gymnasiet. Därtill visar undersökningar att över hälften av de som varken arbetar eller studerar inte har fullgjort gymnasiet vid 20 år.

Hur ska man då göra för att motverka avbrott i gymnasieskolan? Enligt Hatlevoll finns det fem framgångsfaktorer vilka är: – bra bemötande – tydliga mål och betoning på resultat – att vara på rätt utbildning – kvalitet genom samarbete och delaktighet – förmåga att upptäcka och tillgodose elevers behov

För ung för det mesta?! – Amelie von Zweigbergk

Vad tänker en politiker och före detta statssekreterare om Drop-outs? Amelie von Zweigbergk, tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet, menar att detta är en fråga som ligger högt upp på agendan både i Sverige och inom EU.

Amelie resonerar kring problemet att personer utan gymnasieutbildning inte kommer ut i arbetslivet. Problemet är inte att det finns en brist på jobb som enbart kräver grundskoleutbildning utan att det finns en stor överutbildning i Sverige.  De som redan studerar på högre utbildningar, jobbar samtidigt och tar de arbeten som inte kräver så hög utbildning. Amelie menar också att arbetsgivarna väljer att anställa personer med gymnasieutbildning även om arbetet i sig inte kräver det. Detta för att arbetsgivarna tror att en gymnasieutbildning minskar ev. problem med den anställde. Frågan är hur vi tillsamman ska lösa dessa dilemman?

Nätverk ökar chansen för ungdomar att få arbete! – Peter Håkansson

Peter Håkansson är fil. dr. i ekonomisk historia och var den som fick avsluta dagens konferens. Håkansson har i sin forskning undersökt om det finns något samband mellan nätverk och ungdomsarbetslöshet och kommit fram till att detta har betydelse för ungdomar för att komma in på arbetsmarknaden. Håkansson berättar vidare att arbetslösheten bland unga minskar med 80 % om man är aktiv i en förening. Enligt Håkansson beror detta på att kontakter inom föreningslivet skapas, vilket i sin tur gör det lättare att få ett arbete.

Dag 2 – 22/11

Samhällsansvar och ungdomar – Helena Kurki

Helena Kurki från CSR Factory tog oss med på en resa genom begreppet CSR – Corporate Social Responsibility. Trenderna idag pekar på att företag har en nyfikenhet och vilja kring att vara delaktiga i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det kan gälla alltifrån miljöfrågor till att öka ungas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Vinsterna för företaget i dessa frågor kan vara att stärka sitt eget varumärke, öka sina medarbetares stolthet för den egna arbetsplatsen och samtidigt locka till sig nya medarbetare till ett attraktivt företag. Helena menar att utmaningen i samhället inte är viljan bland företag att ta ett samhällsansvar utan att det finns en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Hur kan vi mötas kring olika problem, se varandras olika perspektiv och skapa en vinstsituation både för företag och våra ungdomar? Flera samarbeten och projekt finns redan men ännu fler möten behöver skapas mellan företagsvärlden och de som vill hitta en plats i samhället.

Det är dags att få koll på hjulångaren – Anders Lovén

Anders Lovén avslutade konferensen med en föreläsning med utgångspunkt i forskning av ungas egna uppfattningar och upplevelser. Åtskilliga beslutsfattare och organisationer fick en och annan dänga för det misslyckande vi idag upplever gällande unga som befinner sig i utanförskap. Anders menar att skolan är som en hjulångare som lämnat hamnen. Båten är enorm och hjulet snurrar på men vi har ingen styr på riktning och innehåll. Många policys och handlingsplaner har skapats, men det finns en utbredd brist på praktik. Det är hög tid att samarbeta för praktiska lösningar på allvar.

Utifrån den problembild som Anders undersökningar beskriver står det klart att det i skolan behövs mentorer, aktivt arbete mot mobbning, arbete i hemmet, fler speciallärare, stärkt yrkesvägledning, stopp av skolk, mer praktik och ett aktivt samarbete mellan myndigheter. Framförallt måste vi lära oss möta, förstå och ställa krav tillsammans med ungdomarna.

”Om man under ett enda möte i en akademisk undersökning kan komma nära ungdomar i utanförskap, då ska det väl inte vara omöjligt för skolan att komma nära sina elever?”

MEDIABEVAKNING AV KONFERENSEN

Nyhetsinslag, P4 Kristastad P4Kristianstad-20121121

Artikel i City Kristianstad CityK121122

Artikel i Kristanstad bladet Artikel i papperstidigen 20121124

MATERIAL FRÅN KONFERENSEN Tor Hatlevoll – SKL Plug-in projektet – SKL Peter Håkansson – Lunds universitet Helena Kurki – CSR Factory Anders Lovén – Malmö Högskola Troed Troedson – Paradigmmäklarna

VAD KOSTAR UNGAS UTANFÖRSKAP I DIN KOMMUN Gå in och kolla!

Vi samarbetar gärna mer er i det fortsatta arbetet för målgruppen. En verklig förändring kan uppnås i samarbete mellan offentlig och ideell sektor.

KONTAKT E-post: narverket@furuboda.se Telefon: 0739 – 41 46 46