Främsta syftet är att påverka attityder och öka kunskapen om psykisk funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Skåne. Sammarbetspartners är HSO Skåne, Fontänhuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, personal från Vuxenhabilitering och Psykiatrin i Region Skåne.

För mer info kontakta:

Hanna Haller
hanna.haller@furuboda.se
044 – 781 48 14