Gårdshuset var ett ESF-projekt som bedrevs i Kristianstad. Våra samarbetspartners var Socialförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Kristianstad.

Målgruppen var människor som av olika anledningar ansågs stå långt ifrån arbetsmarknaden; unga arbetslösa med kort skolgång, långtidsarbetslösa och personer med sjukpenning eller försörjningsstöd. Målgruppen var bred och vi använde mångfald som en metod för att skapa mötesplatser. Olikheter mellan människor skapade dynamik och nya utvecklingsmöjligheter.

På Gårdshuset kunde man utföra enklare praktiska sysslor såsom köks-, affärs- och verkstadsarbete. Man kunde även läsa kärnämnen, få hjälp med jobbsök, coachning, extern praktik mm. Det vanligaste målet var att deltagarna skulle få en fastare förankring i samhället. Detta kunde ske genom ökade kunskaper i svenska språket, att man skrevs in på Arbetsförmedlingen efter att tidigare bara ha haft kontakt med t.ex. Försäkringskassan eller Socialförvaltningen.

Projektet startade den 1 september 2006 och avslutades 31 oktober 2007. För mer information går det bra att kontakta Linda Dahlberg, tel: 0739-884693 eller e-post: linda.dahlberg@furuboda.se.