Hitta Rätt var en förberedande utbildning som drevs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den riktade sig till unga arbetslösa (18-29 år) med någon form av funktionsnedsättning. Utbildningen fanns i Malmö och i Kristianstad, men hade hela Skåne som upptagningsområde. Verksamheten startade i oktober 2007 och avslutades 2009-12-31. Totalt genomförde drygt 100 deltagare denna utbildning, varav 35% lämnade den för ett arbete eller studier.

Här nedan följer en kortfattad sammanfattning av hur utbildningen presenterades för Arbetsförmedlingen och för potentiella deltagare:

  • Vägledning
  • Coachning
  • Utbildning
  • Arbetsträning/Praktik

Innan man börjar i utbildningen vill vi gärna att deltagaren kommer på ett studiebesök hos oss. Bestämmer man sig sedan för att det känns rätt, inleds utbildningen med en kartläggningsfas, där vi tillsammans kommer fram till en individuell utvecklingsplan. Vi erbjuder bland annat stöttning i jobbsökning, coachning både individuellt och i grupp, kärnämnesstudier, körkortsteori, praktik och annan omvärldskunskap. Om man är aktuell för en praktik eller en arbetsträning erbjuder vi stöd och hjälp även ute på arbetsplatsen (Stöd i arbete – Supported employment).

För att kunna starta utbildningen krävs det ett beslut från handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vill ni veta mer om Hitta Rätt får ni gärna komma på besök hos oss, antingen i Malmö eller i Kristianstad – kontakta oss gärna! Mer information kan också lämnas av Ann Stenberg, Arbetsförmedlingen Rehab 010-486 97 73