Syftet med IR är att öka rekryteringen av funktionsnedsatta personer som är allmänt svagt representerade på arbetsmarknaden.

Anställningen skall göras på grunder av ett behov av en viss kompetens inom företaget. Genom att visa på en ökad mångfald på arbetsplatsen, ökar förståelsen för varandras olikheter och visa en arbetsplats där alla är välkomna.

Möjlighet till arbete och en egen försörjning är en av grundpelarna till att vi ska kunna leva ett så fritt, delaktigt och innehållsrikt liv som möjligt.

Att vara med och påverka framtiden genom att anställa personer med funktionsnedsättning som bidrar till att förbättra enskilda personers livskvalitet är avgörande för att skapa en hållbar arbetsmarknad för alla. Att vara någon som gör något. Att vara en förebild som gör skillnad.

Är ett företag intresserade av att anställa en person med funktionsnedsättning men osäkra på hur de ska börja, då vill vi hjälpa till att hitta lösningen. På många arbetsplatser finns det arbetsuppgifter som aldrig blir riktigt gjorda, som alltid kommer i andra eller kanske tredje hand, men som ger ett mervärde för organisationen och arbetsgruppen när de blir gjorda. I diskussioner med företaget tittar vi på vilka dessa uppgifter är och hur de skulle kunna lösas genom en ny rekrytering.

Kontaktperson
Karin Berg
karin.berg@furuboda.se
0739-414683