Furuboda och Östermalmskyrkan genomförde under hösten 2009 och våren 2010 en förstudie delfinansierad av Integrationsfonden. Processledaren Mats Svanström samlade ett antal samtalsgrupper med deltagare av olika nationaliteter och lät dessa diskutera samhällsintegration och medborgarkunskap. Projektet resulterade bland annat i en ny ansökan till Integrationsfonden, mer aktiva församlingsmedlemmar och ett fördjupat samarbete mellan Furuboda och Östermalmskyrkan rörande integrationsfrågor. Här nedan finns en länk till slutrapporten författad av Mats Svanström.

För mer information om Integration genom egenmakt går det bra att kontakta Erik Lindell på tel: 0739-884685 eller e-post: erik.lindell@furuboda.se. Besök även www.ostermalmskyrkan.nu