Narverket
NÄRVERKET

Målgruppen var unga människor som befinner sig i olika former av utanförskap. Ambitionen var att stärka ungdomarnas tro på framtiden och ge dem verktyg för att bygga en hållbar framtid. Närverket erbjöd en social plattform med ett nära vuxenstöd för våra deltagare. Ungdomarna får hjälp med kontakten med myndigheter, motiverande samtal och vägledning mot arbete och studier. Målet är att ge ungdomarna ökade möjligheter till social och personlig mognad samt ökad delaktighet i samhället. Vi arbetade uppsökande, individbaserat och vill vara ett exempel att efterfölja i arbetet med ovan nämnda målgrupp.

Närverkets olika delar: 

INDIVIDUELLA SAMTAL
Närverket erbjuder regelbundna individuella samtal för att motivera och stödja ungdomarna vi möter. Dessa samtal är ofta ett första steg in till de övriga delarna i Närverket.

VIA4
VIA4 är en alternativ utbildningsform som vänder sig till ungdomar som har haft mycket stora problem med att närvara i grund- och gymnasieskola. Gemensamt för de som erbjuds plats på VIA4 är att de behöver fler stödjande insatser än vad den traditionella skolan kan erbjuda. VIA 4 kommer att fortsätta även efter projektslut.

NAVIGATOR
Navigator är en studiemotiverande kurs. I Navigator utmanas du som deltagare att tänka framåt, att se bortom de vardagliga hindren och formulera dina livsmål. Även Navigator kommer att fortsätta efter projektslut.

UNGA FÖRÄLDRAR
Gruppen träffas varje vecka och diskuterar olika teman och utbyter erfarenheter. Syftet är att erbjuda en positiv mötesplats för unga föräldrar. De ges en möjlighet att förbereda sig och göra en personlig plan för vad som ska hända efter föräldraledigheten.

JOBBTORG
Här får deltagarna möjlighet att söka jobb, praktikplatser, studievägledning mm.

SOMMAREN
Närverket stängde inte under sommaren, dvs ungdomarnas ”stöd” tar inte sommarlov.

VAD MER

Närverket var ett projekt som drevs av Furuboda Arbetsmarknad i samarbete med Kristianstad Kommun. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektet höll på 2012-2015 och blev ett välbesökt projekt och mycket uppskattat av de drygt 350 deltagarna. Behovet av ”kloka vuxna” är stort och metoderna som jobbats fram kommer att fortsätta att användas i kommande uppdrag och projekt. VIA 4 kommer att fortsätta, så även Navigator och vid behov andra gruppaktiviteter som vi sett har givit resultat för deltagarna.EUflagga Socfond

För mer information om Närverket kontakta projektledare Kaisa Welander.

kaisa.welander@furuboda.se
0739- 41 46 48
044-781 48 23