Öppen kyrka var ett ESF-projekt för att skapa arbete för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna genom utbildning, praktik och projektanställning. Projektet drevs av Furuboda i samarbete med Arbetsförmedlingen Rehabilitering Uppsala, Arbetsförmedlingen Malmö, Uppsala stadsmission (Diakonistiftelsen Samariterhemmet) och med stöd av framförallt Lund och Uppsala stift. Öppen kyrka hade sin verksamhet både i Malmö och i Uppsala.

Målet var att skapa nya arbetstillfällen för arbetssökande som är intresserade av att arbete inom kyrkliga organisationer, samtidigt som tillgängligheten och öppenheten inom kyrkan skulle öka. Projektet startade den 1 september 2006 och pågick fram till den 31 oktober 2007. För mer information om detta projekt går det bra att kontakta Erik Lindell tel. 0739-884685 eller e-post: erik.lindell@furuboda.se.