Furuboda Arbetsmarknad kan erbjuda sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning inom RESA. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning som bedöms vara redo att delta i en arbetslivsinriktad insats. Samarbetspartners är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna.

Inom RESA uppdraget kan Furuboda Arbetsmarknad erbjuda dig ett stöd som helt bygger på dina förutsättningar för att du på dina villkor ska kunna närma dig och nå arbetsmarknaden.

Upplägget är flexibelt och kan sträcka sig från några enstaka timmar per vecka till heltid. Vi börjar alltid med en kartläggning av tidigare erfarenheter utifrån vilken vi sedan gör en gemensam rehabiliteringsplan. Utifrån det arbetar vi sedan med anskaffning av arbetsträningsplats eller kontaktar några av de arbetsgivare vi samarbetar med för ett studiebesök. Utgångspunkten är alltid att börja utifrån dina förutsättningar och önskemål. Det kan innebära att arbetsträningen börjar med kortare dagar och lägre krav med målet att successivt öka både tid och arbetsuppgifter. Din kontaktperson på Furuboda Arbetsmarknad ansvarar för kontinuerligt stöd och uppföljning på arbetsplatsen.

Vi kan också innan eller i kombination med arbetsträning ute på arbetsplats erbjuda aktiviteter i våra lokaler såsom individuella samtal, stöd i att skriva CV och personligt brev, datakunskap, friskvård, seminarier i arbetssökning och personlig utveckling. Om arbetsförmåga finns från början eller då arbetsträningen leder fram till en konstaterad arbetsförmåga, kan en jobbcoachning inledas med anställning som mål.

Kontaktperson Kristianstad

Ebba Thuresson
ebba.thuresson@furuboda.se
044-7814827