SAGA/JOB

År 2002 blev det möjligt för Sveriges folkhögskolor att delta i en särskild utbildningssatsning inom Aktivitetsgarantin (SAGA), Furuboda startade upp verksamhet inom denna under 2004 i Malmö och under 2006 i Kristianstad. Uppdraget pågick sedan fram till årsskiftet 2008, men mot slutet riktat till målgrupperna inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

Furuboda skilde redan från början SAGA/JOB-satsningen från den ordinarie folkhögskoleverksamheten och höll den med ett helt eget innehåll och specifika målsättningar. Beställare var de lokala arbetsförmedlingarna och uppdraget var tydligt: deltagare som var över 26 år skulle ut i arbete eller kraftigt förberedas för fortsatta studier.

Upplägget på uppdraget var att tillsammans med arbetsförmedlaren och deltagaren utforma en individuell handlingsplan som deltagaren sedan följde under sin tid hos Furuboda. En tid in i aktiviteten tilldelades deltagaren även en handledare som hade extra ansvar för uppföljningar och rapportering till Arbetsförmedlingen. Förutom det mer formella innehållet i form av coachning och förberedande studier var uppdraget inom SAGA/JOB också ett viktigt verktyg för att utveckla individens sociala kompetenser.