Fler ungdomar med funktionsnedsättning till arbete

Stegen In i Arbetslivet är ett projekt som drivs av Furuboda i samarbete med HSO Skåne. Det är ett 3-årigt arvsfondsprojekt som syftar till att vara ett fördjupat stöd för ungdomar med funktionsnedsättning som idag står utanför arbetsmarknaden. Utgångspunkten har varit workshops, seminarier och diskussioner med målgruppen för att formera ett projekt och en verksamhet som erbjuder bästa möjliga stöd.

• Arbete med stöd

Målsättningen är att under 3 år arbeta med 120 ungdomar med funktionsnedsättning och genom coachning, utbildning, aktiviteter och stöd på arbetsplatser nå ett resultat i form av arbete med lön. Projektet kommer kunna vara helt och hållet individuellt, men delar kan även ske i grupp. En nyckeldel i verksamheten kommer vara långsiktig introduktion, stöd, uppföljning och anpassning på arbetsplatser. Även fortbildning till arbetsgivare kan ingå i stödet, liksom informationsinsatser till grupper av ungdomar som befinner sig i en utbildning eller folkhögskola.

• Målgrupp

I projektet finns flera målgrupper. Huvudmålgruppen är ungdomar (upp till 35 år) med aktivitetsersättning eller sjukersättning, som idag befinner sig i ett utanförskap på den svenska arbetsmarknaden. Det är också angeläget att nå gruppen som idag befinner sig på en utbildning, men som kan behöva stöd för att kunna ta stegen efter utbildningen till arbetsmarknaden. Även intresseorganisationer, myndigheter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) och företagare är viktiga mottagare av projektet och dess resultat.

• Metodutveckling

Projektet kommer utgå från en befintlig metod i Furubodas verksamhet. Ambitionen är att, i samarbete med olika organisationer och intressenter, utveckla, tillämpa och förädla Furubodamodellen för Supported Employment©.

Spridning och information

Projektet har som ambition att nå olika intressenter inom handikappområdet, myndigheter, företag och andra organisationer under projektets gång där både resultat och arbetssättet kommer spridas. Media, konferenser och olika informationsträffar kommer vara en del av projektet.

Vill du veta mer kan du även besöka projektets hemsida www.siia.se