Ett samarbete mellan Skåneakademier Kristianstad och Furuboda arbetsmarknad där syftet är att utbilda och stödja 27 stycken arbetsgivare i Kristianstad kommun i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Med hjälp av utbildande seminarium, föreläsningar, dialogmöten och processtöd skall företagens rekrytering av personer med funktionsnedsättning bli  enkel och självklar.

För mer information  kontakta Samuel Löfgren

Samuel.lofgren@furuboda.se