Furuboda Arbetsmarknads mål är att minska utanförskapet på arbetsmarknaden samt motivera och stötta människor att nå dit.

Vi ser till människors egen vilja, förmåga och kompetens och dina behov styr vårt arbete.

Vi har bevis för att det stärker självkänslan att ingå i ett sammanhang, få dagliga rutiner, arbetskamrater, ansvar och få en chans att bygga upp sin ekonomi genom eget arbete.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan. Olika delar i livet samspelar och en bra utveckling går inte att genomföra utan att de sociala, ekonomiska, hälso och fritidsaktiviteterna är i harmoni. Vårt arbete är helt och hållet individanpassat och behovsstyrt och tillsammans med dig sätter vi upp målen.

Furuboda arbetsmarknad är ett etablerat namn och besitter ett brett kontaktnät utav företag och organisationer i Skåne.  Vi är en del utav den ideella föreningen Furuboda och har funnits i 6 år.

Välkommen till oss!

Furuboda Arbetsmarknad Kontaktperson:

Karin Berg E-post : arbetsmarknad@furuboda.se

Telefon: 044 – 781 48 12