Furuboda Arbetsmarknad och Furuboda Assistans AB genomförde under 2009 en förstudie rörande kompetensutvecklingsbehov inom tillgänglighetsområdet. Studien genomfördes med stöd från svenska ESF-rådet. I studien fick anställda assistenter inom Furuboda Assistans AB svara på frågor kring tillgänglighet och i seminarieform arbeta med att problematisera tillgänglighetsbegreppet. Studien identifierade ett antal utvecklingsområden som lämnades i form av en slutrapport till bolagets styrelse och till svenska ESF-rådet. Furuboda Assistans AB är Furubodas helägda assistansbolag