Vägen in syftar till att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsättning inom Region Skåne. Vi vill i projektet erbjuda deltagarna praktikplats inom regionens förvaltningar, med förhoppningen om att detta kan leda tillanställning. Samtliga förvaltningar inom Region Skåne kommer att engageras.Vägen in är ett samarbete med projektägaren Region Skåne.

För mer information kontakta;

Evelina Jönsson
Evelina.jonsson@furuboda.se
Mob 0739 – 414643

Reception 044–7814812