VIA Intermedius var ett projekt som genomfördes med finansiering från Europeiska socialfonden ( ESF) och var ett samarbete mellan Furuboda Arbetsmarknad och socialförvaltningen i Kristianstad kommun. Målgruppen utgördes av  familjer som lever på försörjningsstöd där en eller flera av familjemedlemmarna lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller liknande symptom. Projektet är sedan våren 2010 avslutat.

För mer information om målgruppen och vårt arbetssätt, kontakta Linda Dahlberg på tel: 0739-884693 eller e-post: linda.dahlberg@furuboda.se.