Vägen in i arbetslivet – VIA Lärling

Detta EU-finansierade projekt avslutades 2010-05-31. Här nedan följer en bakgrundsbeskrivning av projektets tillkomst och syfte. Det finns många grupper i Skåne idag som är en outnyttjad resurs av regionens företag. VIA Lärling vände sig till ungdomar med svag förankring på arbetsmarknaden (inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar och ofta utan fullständig gymnasieutbildning). Förklaringarna till ungdomars utanförskap är många. En bidragande orsak är att allt fler ungdomar lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Likaså har många ungdomar vid 20 års ålder fortfarande aldrig satt sin första fot på arbetsmarknaden. Vilket företag vill anställa en person som kanske inte fungerar tillsammans med de andra i arbetslaget, eller vars kunskaper är oprövade eller oklara? Många kunskaper är inte mätbara med enkla betyg från en utbildning, dessa kompetenser får man oftast bara i samspelet tillsammans med andra.

Furuboda ville med VIA Lärling utforma och testa ett system för att ta till vara på alla människors kunskaper, kunskaper som faktiskt kan bidra till företagens och samhällets goda utveckling. Viktiga inslag i VIA Lärling var:

  • Vägledning
  • Coachning
  • Praktik
  • Stöd på arbetsplatsen
  • Dokumentation

Kvantitativa mål och syften (utdrag från slutrapporten till svenska ESF-rådet): ”Projektet ska nå 295 deltagare – totalt har 393 deltagare börjat och slutat i projektet, varav 128 kvinnor. Andelen män har således varit kraftigt överrepresenterad. Totalt påbörjade 33 % av deltagarna en utbildning eller ett arbete. 46 % återgick till Arbetsförmedlingen efter avslutat projekt. Övrig andel blev av olika anledningar avaktualiserade från AF. Den vanligaste anvisningstiden i projektet har varit mellan 14 och 20 veckor.”

Malmö högskola utvärderade projektet bl.a genom att intervjua deltagare, personal, arbetsförmedlare och företagare om deras upplevelse av VIA Lärling. För mer information om detta projekt – kontakta bitr. verksamhetschef Erik Lindell på tel: 0739-884685 eller e-post: erik.lindell@furuboda.se.