VIA Nära

Inom ramen för ”Jobbgaranti för ungdomar” (UGA) blev Furuboda en av de första organisationer som verkade som kompletterande aktör på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Detta är numera ett allt växande område och Arbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att ytterligare utöka kompletterande aktörstjänsterna. Det uppdrag vi valde att kalla VIA Nära riktade sig till arbetssökande ungdomar som hade en fullständig gymnasieutbildning och syftet var att på snabbast möjliga sätt coacha dessa ungdomar vidare ut till arbetslivet eller fortsatta studier. VIA Nära är numera avslutat, men Furuboda fortsätter som kompletterande aktör inom flera andra områden. Mer om detta hittar du under rubriken ”Verksamhet”.