VIA

VIA (Vägen In i Arbetslivet), innebar starten för Furubodas arbetsmarknadsavdelning. Det var ett projekt som Furuboda genomförde tillsammans med nio andra folkhögskolor på direkt uppdrag av dåvarande AMV. VIA genomfördes under tre år och avslutades i slutet av 2007. Furuboda var huvudman på två orter: Malmö och Kristianstad. Sammanlagt genomgick 137 ungdomar vår del av utbildningen och vår interna statistik visade att hela 73 % gick vidare till arbete eller fortsatta studier.

Uppdraget riktade sig till ungdomar i åldern 20 – 29 år och vi mötte deltagare med en vid variation av problematik, allt från bristande formell utbildning till psykosociala problem. Syftet var att genom individuella utvecklingsplaner, lotsa ungdomar mot arbete eller fortsatt utbildning. Detta skedde genom moduler och ett mycket individanpassat arbetssätt.

Deltagarens relativt unga ålder innebar ofta att en viktig aktivitet hos oss blev att läsa ett antal kärnämnen som man saknade djupare kunskaper i från gymnasiet, detta för att nå det formulerade slutmålet – att komma in på en högre utbildning. Att bedriva individuellt planerade ämnesstudier på Furuboda innebar att studierna kunde ge en behörighet till högskolestudier, detta tack vare vår status som folkhögskola. Detta innebar (och innebär) att en deltagare som klarar av att genomföra en kurs hos Furuboda kan få en s.k. styrkt behörighet. Flera av våra deltagare uppnådde genom detta förfarande både grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. För mer information om VIA går det bra att kontakta verksamhetschef Leif Berg på tel: 0708-806090 eller e-post: leif.berg@furuboda.se.