Ett framtida arbetsintegrerat socialt företag på Gamlegården

Furuboda arbetsmarknad i samarbete med ABF Skåne nordost och Kristianstad kommun har i november månad 2014 påbörjat ett nytt projekt tillsammans.

Projektledaren och 10 stycken deltagare och framtida medarbetare på Yalla Kristianstad, startar verksamheten den 7 januari 2015 på Ingelstagatan 36 i Kristianstad. Tanken är att deltagarna kommer att erbjuda allt från Kryddig Orientalisk mat , städ och trädgårdstjänster samt driva en reklambyrå.

Öppettider kommer att vara måndag-torsdag 08.30 -15:30

Tanken med projektet är att verksamheterna ska utvecklas till ett arbetsintegrerat socialt företag år 2016.

Med arbetsintegrerat företag menas företag som:

Driver sin verksamhet med ett övergripande ändamål att integrera människor som har stora   svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Företaget ska skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.

Driver sin verksamhet med ett övergripande ändamål att integrera människor som har stora   svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Företaget ska skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter.

Ett arbetsintegrerat socialt företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. (källa:http://www.skoopi.coop)

Under projektperioden kommer deltagarna att erbjudas olika praktiska aktiviteter samt studiecirklar i ABF Skåne Nordosts regi.

Deltagarna har närvarat vid workshopstillfällen ledda av Yalla Trappan , Malmö                         (www.yallatrappan.se) där den ursprungliga idén om den framtida verksamheten föddes och även närvarat slutseminariet ”Mera Yalla i Skåne” i Helsingborg i december.

För mer information kontakta projektledaren:

Linda Dahlberg
0739-884693
Linda.Dahlberg@furuboda.se